De Belangenvereniging in het kort …..

  • Behartigen van de belangen van eigenaren van chalets en vakantiewoningen
  • Als vereniging de krachten van eigenaren bundelen
  • Intensieve samenwerking met de parkdirectie
  • Ondersteuning bij instanties en gemeentelijke belangen
  • Mogelijkheid tot collectief CV- en airco-onderhoud
  • Kortingen bij verschillende bedrijven  in en om Voorthuizen
  • Informatie via nieuwsbrieven en ledenvergaderingen

Ongeveer 50% van de kaveleigenaren is lid van de Belangenvereniging.

De contributie bedraagt € 25,- per jaar.

De Belangenvereniging heeft een Privacy Protocol.